Elfverson, släkttavla

SLÄKTTAVLA

                            
0 Johan Fredrik E, stenarbetare senare gatuförman, N Långg 66, Kalmar, 1817-10-29--1882-05-13
   (en syster Malena 18120427--1886, g Hollander),
   gm 1840-10-29  Cajsa Lena f Pettersdotter, Stora Granås, Madesjö sn, 1817-1906
  (en bror Erland gm Karolina Kjellgren, barn Per Mjölare i Köhlby)

BARN
a Johan Peter E, sjökapten, navigationsskoleföreståndare, Gävle, 1841-09-15--1919
 gm Hilma Nordström, sjökaptensdotter från Karlshamn, 1848--1907
b Carolina Mathilda (Thilda), 1843-05-03--1919, hemmadotter 
c Johanna Charlotta E, 1845--1846 
d Axel Fredrik E, 1846-09-17--, sjöman/maskinist, emigrerade till Amerika. Ogift? 
e Karl Olof E, företagare,1848-07-07—1916-09-12. Studerade vid Uppsala universitet och blev en mycket bildad och språkkunnig man. Återkommen till Kalmar fick han liksom brodern Viktor anställning hos Johan Jeansson, vars äldsta dotter han började uppvakta. I samband med giftermålet fick han möjlighet att överta en bokhandel (Dillbergska). Det verkade vara ett lämpligt arbete för denna boksynte man, men det gick inte så bra som han och Bertha hade hoppats. Början till dagens Elfverson & Co var Kalmar Bobbin, en fabrik för trådrullar, som startades 1874 av tysken Pappenhagen, för att möta den växande engelska textilindustrins behov. År 1894 kom fabriken i familjen Elfversons ägo och 1912 förvärvades ett företag i Påryd med närbesläktad tillverkning. 1916 dog Karl Elfverson och sonen Fritz tog över.1921 brann fabriken upp och företaget gick i konkurs. Ett år senare återuppstod Elfverson & Co tack vare Fritz Elfverson och Ernst Gullbrandson.
  gm 86-01-15 Bertha Jeansson (kusin Alide Elfverson, se g), 1861-01-29—1946-02-03
f Erik Martin E, 1850-1852
g Viktor Wilhelm, företagare handelsfirma Nilsson & Elfverson, Köhlby, 1852-01-15--1921-07-09 (”så småningom mycket rik” enl e3). Gm Alide (Alida), född Paulsson, 1857-07-31--1941-08-04.                                                                           

h Otto Ferdinand E, 1853--1854

i Brynolf Hilarius E, sjökapten, 1856-02-21--1923, Kalmar
j David Gustav E, 1858--1858
k Elwa Fatima E, 1859--1859
l Anna Lowisa Elionora E, sylärarinna, sybehörsaffär, 1860-07-11--1938, Kalmar

KUSINER
a1 Hanna E g Rydberg,1872--1902, dog i barnsäng
   gm Fredrik Rydberg, 18xx-
a2 Ivar E, företagare, 1875--1931
a3 Thor E, järnvägstjänsteman, verksam i Sydafrika, 1876--1917
a4 John E (ett antal år verksam i Afrika), 1879--1963
   gm Hildur E f Svensson, 1887--1956
a5 Alice E sjukgymnast, bosatt London, 1882--1955
a6 Edgard E, järnvägstjänsteman, verksam i Sydafrika, 1885--1919
a7 Ragnar E, företagare, Ovansundet, 1886--1949
a8 Arvid E fil kand direktör Thulebolagen, Stockholm, 1891--1981
   gm Gudrun E f Aspegren, född i Kalmar, 1894--1972

e1 Edit Sofia E g Lundgren, skolkökslärarrinna, 1887-08-10--1959-11-03
   gm Hjalmar Lundgren, kyrkoherde Ryssby, 1894--1980
e2 Ingrid E g Gullbrandsson, gymnastikdirektör, 1889-10-17--1972
   gm Ernst Gullbrandsson, företagare Kalmar Bobin, 1890--1964
e3 Märta Helena E g Anderson, skolkökslärarinna,1891-03-27--1977-09-17. Skrev "En liten familjehistoria från seklets början",  
   gm Ivar Anderson, fil dr, ch red SvD, riksdagsman, 1891--1980
e4 Astrid E, folkskollärare, Sockholm, 1892-12-26--1941-12-28
e5 Fritz Karl Elfverson, företagare, Kalmar Bobin, 1894-03-14—1979-01-17
1916 dog Karl Elfverson och sonen Fritz tog över fabriken. 1921 brann fabriken upp och företaget gick i konkurs. Ett år senare återuppstod Elfverson & Co tack vare Fritz och Ernst Gullbrandson. 1978 såldes fabriken till Hexagon gruppen. År 2002 hade cirka 11 miljoner trissor tillverkats i träsvarveriet i Påryd utanför Kalmar. Företaget producerar numera framförallt trähattar till whiskykorkar, leksaksdetaljer till Brio och skåpknoppar.
   gm 1 kusin Ingeborg E, f Jeansson, 1897--1940; 2 Elisabeth (Bettan) E f Genberg, 1898--1981
e6 Gösta Karl Bertil E, köpman, London England, repr Kalmar Bobin, 1895-06-04--1940-12-13 i England
   gm Violet Elfverson f Collis, 1903-10-20--1992
e7 Kerstin (Tette) Gerda g Håkansson, 1903-07-19--1995-08-24
   gm Rickard Håkansson, ch St Priskontrollnämnd, 1900-06-07--1968-07-16
e8 Georg Olof Viktor Elfverson, teol kand, adjunkt psyk o kristndom, Kalmar, 1905-08-17 Ljungby H län d 1968-11-08 Strängnäs
   gm 1943-06-06 Dagmar Bodlund, adjunkt, f 1917-06-10 Söderhamn d 1983-07-07 Kalmar

g1 Karin (Kajsa) E, 1886-04-23--1974-09-19, sjuksköterska. ’en ledande kraft inom sjuksköterskeföreningen (SSF)’. rektor,
    livskamrat Gerda Höjer, sjuksköterska, riksdagsledamot, 1883-07-23--1979-06-26
g2 Stina E g Murray, 1887-04-05—1920-04-05 gm Georg Murray officer, företagare, 1883-
g3 Swen E, företagare, Kalmar Kol & Trä, 1889-05-13--1957-12-26
  1 gm Ingeborg f Klason 1896-1985 äu 1936; 2 gm Vega f Sturesson, sjuksköterska, 1908-07-14--1996-10-26
g4 Lajla E, g Svedin gymnastikdirektör, 1890-04-20—1976-02-25
   gm Bertil Svedin, läkare, 1889--1929-11-01
g5 Britta E g Wehtje, 1891-06-07--1976
    gm Ernst Wehtje, vd Skånska Cementgjuteriet, riksdagsman, 1891-1972
g6 Sonja E g Cederbaum, 1892-12-23--1972
  gm 1 Bengt Carleson äu, disponent Degerfors, 1891- ; gm 2 Fredrik Cederbaum, officer, Lambohof, Linköping 1882-
g7 Alvar E, sjöofficer, lantbrukare, Kölby, 1896-05-05—1959-12-17
   gm Valborg E f Rignér, 1897--1989-12-19
g8 Aina E g Carleson, 1901-02-26--1984
   gm Bengt Carleson, se g6 gm

SYSSLINGAR
a11 Karin Rydberg g Danielsson, 1902--1986
gm disponent Emrik Danielsson, Norrköpings Exporthyvleri, nedlagt 1979, Blankaholm, 1889--1969

a41 Inga-Lisa E g Svensson försäkringstjm, 1909--1981
     gm Wilhelm Svensson, disponent, 1901--1971
a42 Erland E, ingenjör, Armedirektör, Kristianstad, 1911--1963
    gm Margareta E f Nilsson, 1910--1967
a43 Rut E g Alander, 1914-10-12--2004-05-11
    gm Bo Alander, fil lic ambassadråd, 1915--1964
a44 Birgit E g Skough, 1920--1999
    gm Einar Skough, försäkringsdirektör, Städernas, 1911--1982

a81 Lennart E, jur kand, byråchef Försäkringsinspektionen, 1920--2014, Stockholm
    gm Margareta Krogerus, diplomekonom från Finland, 1923-2001
a82 Gudrun E g Reinius, socionom, kurator, Mariapolikliniken Alkoholmottagningen 1923-2003
   gm Gunnar Reinius, kamrer SHB, författare, 1909-1998
a83 Bo E, försäkringsdirektör, Skandia, 1932-
   gm Inger E f Reinius, socionom skolkurator, äu, 1936-
   gm Margareta Sjöberg, fil mag, äu 1943--1998

e11 Arne Lundgren, teol kand, fil lic, skolchef, Simrishamn, 1912-2004
    gm Eva L f Haglund, fil mag, 1913-1974
e12 Britt-Marie Lundgren g Elmersson, småskolelärare. 1914-2001
   gm Elmer Elmersson, kyrkoherde, Forsheda, 1902-1981
e13 Margit Lundgren g Ekströmer, socionom, 1917-01-01-
    gm G Ekströmer, jur kand, byrådirektör, Kalmar, 1908-1978
e14 Karl Bertil Lundgren, kontraktsprost, Köpingsvik, 1919-1993
    gm Inger L f Svensson, sjuksköterska, 1929-avl
e15 Göran Lundgren, lektor, fil dr, kärnfysik, 1923-1994
    gm Carin L f Waltersson, fil mag, 19xx-1986
e16 Monica Lundgren, g Fickler, akupressör o rosenterapeut, 1932-
    gm Hans Fickler, diploming, företagare, Stockholm, 1923-avl

e21 Bo Gullbrandsson, köpman, färghandel, Kalmar, 1916-03-14–-2001-05-10
    gm Karin (Kajsa) G, f Bergström, fotterapeut,
e22 Ninni Gullbrandsson g Holmström, 1917-07-05–-2001
    gm Lennart Holmström
e23 Maj G g Lindgren, 1920-03-28–-1980-09-28
    gm Bengt Lindgren anst Kalmar Bobin, 1919-

e31 Ingrid Elvander g Cornéer, 1915--1991
    gm 1 Per Cornéer, officer, 1900- ; 2 Bernt Masreliez, skådespelare
e32 Hans Elvander, 1918--2004
    gm Dorothea Elvander f van Gilse van der Pals, 1925--2003
e33 Bengt Elvander, 1920--1997
    gm Brita Elv f Johansson, 1921--1993
e34 Gerd Elvander, g Sahlgren, 1922--1999
    gm Nils Gustaf Sahlgren, 1911-2003
e35 Nils Elvander, professor, statsvetenskap, Minnen från sju decennier (pdf-fil, 735 KB), 1928-2006  gm 1 Synnöve Elv f Hedenberg, 1926-       1985, g 2 1986 Anita Furberg --2003. fil mag

e51 Cecilia Elfverson g Björkman, 1925-06-30--2011
    gm Stig Björkman, 1924-2016
e52 Karl Olof (Olle) E, företagare, Kalmar Bobin, 1927-03-22--2013-12-12
e53 Folke E, företagare, Kalmar Bobin, 1933-05-05--2016
e54 Jan E fil lic, statsvetenskap, 1935-06-10- , Kalmar
    gm Siv E f Nordlund, vd sekr, Exportrådet,1938-2015

e61 Astrid Veronica Elfverson, g Grensted 1928-06-29-
    gm Gerald (Jerry) Joseph Grensted 1925-05-08--1982-02-03
e62 Marian Ingrid E g Dawson, Ängelholm, 1932-10-18–
     gm John Dawson, 1919-
e63 Anthony Ingvar E, 1936-08-11–
    gm 1 Alice Anne, 2 Helen

e71 Dagmar Håkansson g Butler, 1930-05-19––1968-07-07
    gm Torsten Butler, 1924-
e72 Magnus Håkansson, 1933-
e73 Sigrid Hå, 1938-
e74 Anders Hå, 1941-

e81 Georg Gösta Axel Elfverson, hälsovårdsinspektör, 1944-02-29--2016-02-03 , Ryssby H, Kalmar
     gm Silvy Ingrid Margareta E f Haldén, adjunkt . 1945-10-12-
e82 Jörgen Karl Georg E, neurokirurg 1946-12-01- , Onsala
    gm 1 Marie-Louise Åberg, g 2 Elisabeth 1961-10-10-
e83 Tom E, 1953-05-26-

g21 Hans Murray, civiling, direktör Sana, 1910--2001
    gm Ulla f Grafton, 1914--2009-09-
g22 Britta(Bitti) M g Slettengren, 1913--2010
    gm Göte Slettengren, jur kand, dir Cementa, 1909--1987
g23 Uno Murray, läkare, 1916--2010-06-25
    gm 1 Britt Louise f Reuterswärd, 1918-1965; 2 Lena Hallin 1931-1971 (bilolycka)

g31,1 Peter Elfverson, pol mag Lund, många anställningar, senast ek ch Johannishus AB; Ramshyttan, 1920-12-07--2016-11-21 1951-01-20 gm Margareta f Fredriksson, 1914-09-26--2006-10-17, hennes barn Lena Margareta Wilfredsd Ullman, 1944-11-25, Lenas barn Cem (gm Laura Folkestad med barnen Amalie, Evin o Linnea) USA, o Timur Ullman Önener o Kerim Ullman Önener, Stockholm
g32 ,1 Viktor (Viggo) E, ing ans byggnadsfirmor, Malmö, Västerås, Linköping; Högsby 1922--1997gm Siv f Lindgren äu, 1927--2009-06-23, säb Eva Carlsson 1927--2009 , kassör 
g33 ,1 Stina E g Celsing, sjuksköterska, Kristiansstad 1923-06-27--2011-04-12
    gm Anders Celsing, civiljägmästare, Hornsö sdn Kristianstad 1914-1993
g34,2 Nils E, fil kand, Lund, enhetschef försäkringskassan, 1944-10-26-
    gm Christina f Knutson, sjuksköterska, universitetsadjunkt, 1944-
g35,2 Sven E, jur kand, inköpare landstinget, Kalmar, 1946-06-20-
    gm Marianne E f Lindsjö, fil kand, enhetschef försäkringskassan, 1948-

g41 Bengt Svedin, pol mag, egen företagare, 1917--2005-01-28
    gm 1 Siv Nordgren 1924- äu; 2 gm Karin Sv f Malm, 1920- ; 3 sb Sonja
g42 Sven Elfver Svedin, jur kand, advokat, Gävle, 1920-01-28--2012-12-29
    gm Ingeborg f Wallberg, 1913-
g43 Lars Svedin, 1921-1937 † bilolycka Ljungbyholm

g51 Ingvar Wehtje, företagare, 1923-1981, brusten hjärnblodåder
   gm 1 Ingrid f Richter 1925- äu,; 2 Britta f Asker , 1923-
g52 Arne Wehtje, företagare, vd Sydsten AB, ordf Grus- och Makadamföreningen 1974-90, Malmö, 1925-2008 
   gm 1 Ulla Paulson 1925-1985,
gm 2 Margit Lunderquist, 1933-06-19--
g53 Hans-Christian (Tisti), lantmästare, Ellinge, 1926-12-08--2003
   gm 1 Agneta Olsson, 1932- äu ;
   gm 2 Marianne Jerrhagen, 1930-12-16--

g61 Margareta Carleson, g Murray, 1920-2000
    gm 1 Torsten Betsholtz, officer 1905- äu ; 2 Gilbert Murray, officer, 19xx-
g62 Göran Carleson, civiling, Atomenergi, Nyköping, 1921-1998
    gm Karin f , sjuksköterska, 19xx-

g71 Karin (Cajsa-Lena) Elfverson, g Boussard, Malmö 1927–2019-09-06.
    gm Bo Boussard, redaktör, 1917-1997
g72 Gunnar E lantmästare, lantbrukare Kölby, 1929--2015-12-24
    gm Britta f Johansson, fil mag, biblotekarie, 1929--2011-10-28
g73 Bertil, lärare, Kalmar, Ljungbyholm 1931-
    gm Marianne fil mag, språklärare, 1938-
g74 Brita g Svantesson, 1934-1972, brusten hjärnblodåder
    gm Sture Svantesson, 1932-

g81 Maj (Sigrid Marianne) Carleson g Knopf, 1925-05-29--1978-07-31 brusten hjärnblodåder
    gm 1948 Adolf Knopf, 1911-10-04-
g82 Lennart Carleson, professor matematik, Uppsala, 1928-
    gm Sylvia f Elmstedt , 19xx-.

4 GENERATIONEN
a111 Ralf Danielsson 1925-1911, företagare trävaror
    gm Barbro Danielsson
a112 Harriet
    gm
a113 Peter
    gm
a114 Björn
    gm

a421 Stefan Elfverson, fil kand, lärare, Kristianstad 1944-
   gm Angella Brozek 1949-
a431 Maud Alander, läkare, 1943-
a432 Viveka A. skattejurist Deloitte, Malmö, 1956-
  gm Mats Bengtsson, tekn lic DNV, 1956-

a441 Cecilia Skough, 1954-
  gm Tommy Fielding, civilekonom, 1952 -
a442 Fredrik Skough, försäkringstj Moderna, 1958-

a811 Ann Margret Elfverson g Beck-Friis, sjuksköterska, 1955-1987
   gm Michael Beck-Friis friherre, civilekonom, kamrer SEB, 1949-

a821 Helena Reinius, socionom, projektledare SNS, 1966-
   gm Peter Gullström, civilekonom, 19xx-

a831 Annika Elfverson, g Eiranson, högstadielärare, 1961-
   gm Leif Eiranson, fotograf, 1962-
a832 Stina Elfverson, g Sjöblom sjuksköterska, 1964-
   gm Hans Sjöblom, 1966-1994

e111 Kerstin Lundgren, klinisk prövningsledare, Astra, arbetat med konsthantverk på heltid sedan 1999,
   catanya.osterlenkonst.se, webdesign.osterlenkonst.se; Rörum, f 1946-
   gm Mats Sundström, äu, 1943-

e121 Agneta Elmerson, g Runquist, läkaresekreterare, 1940-2010
    gm Sölve Runqvist, distr läkare, Trelleborg, 1933-
e122 Göran Elmerson, fil mag, adjunkt, Lund, 1942-
    gm Ingrid Elmersom. f Lyngå, 441209-
e123 Stefan Elmerson, ortopedöverläkare, Halmstad, 1945-
    gm Birgitta Elm g Lindvall, 1947-

e131 Christofer Ekströmer, musikpedagog, producent, Eskilstuna, 1957-
     gm Karin Ouvrier, tandläkare, 1960-

e311 Ragnhild Evander
e312 Cecilia (Cissi)
e314 Liv
e315 Jan Evander 1965-01-23-- psykoterapeut

e141 Bertil Lundgren, agronom, 1954-
e142 Christina Lundgren, g Wedmark, sjuksköterska, 1959-
    gm Henrik Wedmark, civilekonom, Lund, 1957-

e151 Caroline Lundgren, gynekologläkare, Stockholm, 1955-
    sb Erland Hinnerdal, officer, dataföretagare, 1954-
e152 Jonas Lundgren, fil lic, forskare vid JVF, 1956-
    gm Gunnel L f Dellsten, socionom, 1959-

e161 Claes Fickler, civilekonom, företagare, Frankfurt, 1960-
    gm Karin Ohm, dipl eknonom, 1958-
e162 Nils Fickler, civilekonom, företagare, 1960-
    gm Liselott F f Näsman, civilekonom, 1960-
e163 Stefan Fickler, arkitekt, 1961-
    sb Sara Ellenius, konservator, 1967-

e211 Lisbeth Gullbrandsson, maskös TV, 1941-
e212 Eva Marie Gulbandsson, arbetsterapeut, anställd Wallendorpfskola 1944-
    gm Erik Ljung, civilekonom, äu

e221 Ylva Holmström g Eklund, 1942-
e222 Gun Holmström ev g Håkansson, 1946-
e223 Rut Holmströn, 1953-

e231 Anders Lindgren, civil ing, Siemens, 1945-
    gm Elisabeth L f Marklund. Täby
e232 Ingrid Lindgren g Wennmo, farmacept, 1949-
    gm Lennart Wennmo. Drag, Rockneby

e511 Mats Stefan Björkman Lund 1952-03-09--

e521 Åsa Elfverson f 1958. Sollentuna. Sambo m. Christian Mosebach

e522 Eva Elfverson f 1961. Karlstad. Gm. Lars Wedin

e611 Karin Giselle Grensted , g Coombes 1959-02-07-
    gm Nicolas (Nick) Coombes, äu
e612 Garry Sven Grensted 1961-07-06–
   gm Brenda E f
e613 Amanda Sara Grensted g Hawkings 1962-11-07–
   gm Peter Hawkings, snickare
e614 Kerstin Cristina (Tina) Grensted g Hancock 1962-11-07–,
   gm Bob Hancock

e621 Jonathan (Tony) Howard Dawson, Ängelholm. 1954-05-08-
e622 Andrew Gösta Dawson 1957-04-04-

e811 Tora Ingrid Matilda Elfverson, biomedicinsk analytiker, Kalmar 1971-06-24-
   gm Christer Dahlström 1967-04-07- Kalmar,
e812 Åke Clas Georg Elfverson, leg läk, Kalmar 1973-07-12-
   gm Mari Karolina Nenonen, g E, leg läk, 1978-07-22-
e813 Martin Nils Gösta Elfverson, apotekare, Uppsala, 1977-03-10-
e814 David Stefan Karl Jonatan Elfverson, lärarestud, Uppsala 1983-06-31-

g211 Birger Murray, 1939-
    gm Solveig M f , 1940-
g212 Krister Murray, 1942-
    gm Lis f , 1943-
g213 Marie M g Byström, 1945-
    gm Roland Byström, 1935-
g214 Charlotte M g Jankerup, 1948-
    gm Janerik Jankerup äu, 1946-
g215 Kristina Yvonne Murray, 1950-10-05---1951-10-03

g221 Lars Slettengren, civ ing,direktör Bröderna Edstrand, Stockholm, 1939-2008
   gm Birgitta Sl f Frisk, 1941-
g222 Per Slettengren direktör. England, 1942-
   gm Marie Louise Sl f , 1944-
g223 Tom Slettengren revisor, lantbrukare, 1945-
    gm Charlotte Sl f , 1943-
g224 Finn Slettengren, 1953-
    gm Sophie Sl f , 1957-
g225 Knut Slettengren, Laholm, 1956-
    gm Cathrine Sl f . 1960-

g231 Stina Murray ek chef, Bromma, 1944-
    gm Göran Andersson, företagare data, äu 1954-
g232 Karin Murray g Eriksson kennel o stall, 1946-
    gm Olle Eriksson lantbrukare, 1937-2007
g233 Carl Murray, försäkringstjm, 1951-
    gm 1982-85 äu Marie-Louise Johansson 1958-
    sb Lena Forsberg 1959- , sb
g234 Louise (Lisa) g Nerman sjuksköterska, Stockholm, 1953-
    gm Robert Nerman, 1952-
g235 Anna Murray, 1957- skild
g236 Erik Murray, anställd OK, 1963-
   sb Ann Pettersson, barnsköterska, 1966-

g311 Marie Elfverson, Örebro, banktjänsteman Nordea, 1952-11-09-, Ramshyttan, Nora,  hästgård 
    gm Hans Gidebäck, avdelningsdirektör, Stat centralbyrån, 1947-01-02--2007-05-12;  
    sb Roland Stanbridge, 450621-, född Sydafrika, universitetslärare Örebro
g312 Göran Elfverson 1955-01-22- , Bälinge, fil kand, senior scientist Phadia AB, Uppsala
   gm Ingrid Holmquist 1957- , fil kand, senior scientist Phadia AB-

g321 Åse Elfverson, distriktsterapeut, Ängelholm, 1951-
    gm Rune Eneberg, äu, 1943-
g322 Jonas E, konstnär KRO, Malmö 1959-03-27 
    gm Anna-Karin E, f Wibom 19680107-, Kulturvetar- och Folkskolärarexamen, Fastighetsägareföreningen, Kommunikatör

g331 Dag Celsing, civ ing, Programchef Västerås Konserthus, 1960-
        gm 050617 Christina Flint Celsing, fil mag biologi, ekonom , 1962-

g351 Fredrik Elfverson, högskola, ekonomi, företagare FE Invest AB, Kalmar, 1977-
     gm Linda Ilmrud, högskola, ekonomi, 1979-
g352 Katarina (Kattis) Elfverson, Bromma, civ ing, miljö 1980-

g411 Jan-Peter Svedin, 1947-
    gm Jenny f Hörmander, 1951-
g412 Katarina Svedin, 1954-
    gm Hans Brattström, 1948-
g413 Charlotte Svedin, 1956-
    gm Kenth Jonsson, 1953-

g421 Ann-Charlotte Svedin, 1956-
    gm Anders Olsson, 1952-

g511 Elisabet Wehtje g Hain, 1947-06-17- 
   gm Thomas Hain, 1943-11-06-
g512 Anette Wehtje, 1950-06-05-
g513 Ewa Wehtje, 1953-07-18-
     gm Per-Olof Gustafsson äu, 1950-
g514 Ernst Wehtje fil dr, 1961-02-06-
    gm Kristina (Tina) W f Holmberg fil dr, 1961-

g521 Frans Wehtje, 1952-12-19-
     gm Helene Boije af Gennäs , f 1955-11-09-
g522 Henrik Wehtje, 1954-
     gm Louise Wickman f, 1954-09-06-
g523 Andreas Wehtje, 1960-09-29-

g531 Michael Wehtje, 1955-02-25-
    gm Lena Sebelius f, 1951-                                                                                                                                                                                                                                   
g532 Johan Wehtje, 1958-1978

g611Cristina Roth f Betsholz,  Mandelieu, Frankrike 1943-05-27-  
    gm Jonas Roth
g612 Anne Nordström f Betsholtz, Stockholm, 1945-07-24-    
    gm Torgny Nordström
g613 Heléne Hagman f Betsholtz, Stockholm, 1948-10-15-  
   gm Tomas Hagman
g614 Cecilia Kalderen f Murray, Stockholm, 1958-02-10-                                                              
   gm Gunnar Kalderen
                                                                                                                                                                                                       
g621 Madeleine Carleson g Wacher, 1952-
    gm Hans Jürgen Wacher, 1949-, Oedheim Tyskland
g622 Fredrik Carleson, 1954-
    gm Lena Antoni
g623 Edward Carleson, Falun, 1957- ,
     gm Christina Ramstedt 19xx-
g624 Henrik Carleson, Gävle, 1958-
sb Barbro Persson, 1964-

g721 Cajsa Elfverson, g Lindberg, 1966-, agr doktor, förvaltningschef Mörbylånga kommun, Färgestaden,      
 
    gm Bengt Lindberg, civilingenjör KTH, 1960-                                                         

g722 Lars E, agronom, lb Kölby 1967-
     gm 2015-10-02 Cecilia (Cilla) E f Troedsson, 1971- sjuksköterska,
g731 Stina E fil kand (kinesiska), Malmö, 1966-
      gm Mats Jernetz, läkare, äu, 19xx-
g732 Marie (Mi) Elfverson-Bewick filmproducent, fotograf London, 1969-
      gm Thoms D Bewick (f 1971 in Coventry, England) BSc. (hons) MSc FRSA CEO (Chef Creative and Cultural Skills), London, äu.

g811 Peter Martin Knopf 1949-04-17-, Prof of Mathematics, Pace University
g812 Ted Fredrik Knopf 1951-03-09-, Director of Finance, Maxwell House Coffee Co
      gm 1980 Clarisa Nissing 1953-02-12, Area Counselor Au Paire in America
g813 Vicki Knopf g Carleson, 1953-
      gm g821 Casper Carleson, äu, kusin, 19xx-
g814 John Donald Knopf , 1955-05-24-, Graduate Student of New York University, School of Business
g815 Monica Marianne Knopf , 1955-08-06-, Controller of Operations, America Airlines

g821 Casper Carleson, 19xx-
    gm g813 Vicki f Knopf , äu. kusin, 1953-
g822 Beatrice Carleson g, 19xx- d
    gm Inge Persson Carleson, 1959--

5 GENERATION

a4211 Marianne (Marianna) Elfverson, 1983-11-02–, Warsawa, sdn 09 Jones Lang LaSalle Lease Analyst EMEA
   gm 091222 Krzysztof Elfverson-Walkiewicz

a4321 Maria Alander Bengtsson 2001-

a4411 Harriet Fielding 1992

a8111 Camilla Beck-Friis, 1984-

a8211 Klara Gullström, 1994-
a8212 Niklas Gullström, 1966-
a8213 Olivia Gullström, 2005-

a8311 Bo Johan Elton Eiranson, 1988-
a8312 Arvid Eiransson, 1994-

a8321 Elin Sjöblom, 1994-

e1111 Mikael Sundström, fil dr statsvetenskap, universitetslektor, Lunds universitet, företagare, Bjärred 1966-
     gm Malena Rosén, fil dr statsvetenskap, universitetslektor, Malmö högskola
e1112 Kristian Sundström, fil dr ekonomi, utredare vid Institutet för Livsmedelsekonomisk Analys, Lunds universitet, Lund 1970-
     gm Camilla Lindström, socionom, 1969-

e1211 Veronica Runquist, civilekonom, Milano, 1969-
e1221 Cecilia (Cissi) Elmerson, socialpedagog, Lund, 1965-09-14-
e1222 Erik Elmerkind f Elmerson, godk revisor, Kalmar, 1974-10-24-
    gm Yvonne Elmerkind f. Kindkvist, ekonomichef, Kalmar, 1973-12-19-

e1231 Annika Elmerson, g Eriksson, arbetsterapeut, 1973-
      gm Stefan Eriksson, dataing, Helsingborg
, 1971
e1232 Monica Elmerson, g Kallin, sjukgymnast, 1975-

    gm Tobias Kallin, ingenjör, Målndal, 1975-
e1233 Sofia Elmerson, g Grönlund, rytmikpedagog, 1977-
    gm Jesper Grönlund, fil mag, 1976-
e1234 Cecilia Elmerson, stud 1984-

e1311 Carl Philip Ekströmer, 1991-
e1312 Carl Johan Ekströmer, 1993-

e1421 Jessica Wedberg, 1993-
e1422 Joakim Wedberg, 1995-

e1511 Erik Hinnerdal, 1988-
e1512 Sofia Hinnerdal, 1990-

e1521 Pontus Lundgren, 1990-
e1522 Johanna Lundgren, 1992-

e1611 Dennis Ohm-Fickler, 1992-
e1612 Michael Ohm.Fickler, 1996-

e1621 Céline Fickler, 1989-
e1622 Christian Fickler, 1991-
e1623 Adrian Fickler, 1995-

e2121 Viktor Gulbrandsson, 1972-
e2122 Kajsa Gulbrandsson, 1973-

e2311 Åsa Schierig Lindgren, apotekare, Berlin,1979-  gm Tilman Schierig, Dr jur, advokat, Berlin, 1976-

e2312 Mikael Lindgren, civ ing, 1981-

e2321 Anders Wennmo,1979-
e2322 Joakim Wennmo, 1981-

e5211Fredrik Mosebach 1991-

e5212 Sara Mosebach 1999- 

e5221 Elin Wedin 1990-

e5222 Mattias Wedin 1998-

e5223 Anna Wedin 2000-

e8121 Jona Gottfrid Valdemar Elfverson 2004-03-08
e8122 Samuel Viktor Kalle Elfverson 2006-06-12
e8123 Ida Ingrid Marie Elfverson 2009-05-15

g2111 Harriet Murray, 1974-
g2112 Malin M, 1975-

g2121 Andreas Murray, 1967-
g2122 Tobias M, 1971-

g2131 Sofia Byström, 1977-
g2132 Marcus Byström, 1979-

g2141 Louise Jankerup, 1975-
g2142 Jessica Ja, 1979-
g2143 Cicilia Ja, 1984-

g2211 Gustaf Slettengren, 1967-
g2212 Andreas Sl, 1968-

g2221 Ulrika Slettengren, 1970-
g2222 Caroline Sl, 1972-

g2231 Anna Slettengren, 1975-
g2232 Marie Slettengren, 1978-

g2241 Carl Slettengren, 1985-
g2242 Jan Slettengren, 1987-

g2251 Louise Slettengren, 1988-
g2252 Peder Slettengren, 1990-

g2311 Patrik Murray (Andersson), 1984-
g2312 Sara M (Andersson), 1987-

g2321 Anna Karin (Sassa) Murray, 1968-
    sb Hans Guldager, Nynäshamn,1963-
g2322 Britta Eriksson, 1968-
   sbu Ronnie Retsmar 1963-
g2323 Johan Eriksson, 1970-

g2331 Sofie Murray, 1983-
g2332  Fredrik Murray, 1990-

g2341 Marie Nerman, 1983-
g2342 Åsa Nerman, 1984-
g2342 Olle Nerman, 1991-
g2343 Simon Nerman, 1993-

g2351 Linda Murray, 1875-
g2352 Jane Murray, 1987-

g2361 Sebastian Murray, 1988-
g2362 Matilda Murrayy, 1990-01-
g2363 Hanna Murray,1992-01-
g2364 Anton Murray, 1992-12-
g2365 Molly Murray, 1999-

g3111 Erik Elfverson, 1977-09-26- , civ ing flödeschef, Garphyttan AB, Örebro 
   gm 150613 Christina (Kicki) Elfverson f Olsson, sjukgymnast
g3112 Sven Elfverson, 1979-07-26- , gymnasielärareexamen, biologi, idrott o hälsa, Stockholm,. Lärare Väster-Haninge
    sb Anna Sjödahl, jur kand, Försäkringskassan, Stockholm

g3121 Daniel Elfverson, 1986-03-18- ,2015  fil doktor, beräkningsvetenskap, Umeå
g3122 Hanna Elfverson, 1986-03-18-. Chalmers kemiteknik,  högskoleingenjör, Uppsala
g3123 Johannes Elfverson, 1988-01-03-, transportavd SAS

g3211 Olof Elfverson


g3212 Louise Björck f Elfverson Eneberg, Malmö, 1977-12-23, Svedala, sektionschef Kommunteknik Malmö. Gift 2015 m Johan Björck 1974-10-31- äu. Gift 2 2019-09-14 m Andreas Greco, Egenföretagare, bilmekaniker   

g3221 Elias Viggo Elfverson, 1995-07-11-, 2015 Trevnadens vårdboende Malmö
         Flickvän Hilda Anna Jeppsson, 1997-04-28
g3222 Isak Einar Vincent El, 1998-11-30, pluggar kylteknik på universitetsholmen (2014-2017)

g3311 Irmelin Alexandra Luzula Celsing 2003-
g3312 Hedda Christina Melica Celsing, 2004-

g3511 Elin Elfverson, 2007-03-21--, Kalmar
g3512 Thea Elfverson, 2009-04-26--, Kalmar

g4111 Johan Svedin, 1979-
g4112 Hedvik Svedin, 1982-

g4121 Sofia Brattström, 1980-
g4122 Elin Brattströ , 1982-

g4131 Jill Svedin g Skog, 1977-
gm Mats Skog, 1977-
g4132 Marika Svedin, g Cervin 1985-
gm Nicolas Cervin, 1982-10-15
g4211 Johan Svedin-Olsson, 1985-

g5111 Alex Hain, 1972-01-25-
g5112 Mimmi Hain, 1974-05-21-
g5113 Claes Hain, 1979-04-23--

g5131 Johan Gustafsson Wehtje, 1981-09-27-
g5132 Jakob Gustafsson Wehtje, 1985-07-06-

g5141 Ernst Wehtje, 19xx-
g5142 Lovisa Wehtje, 19xx-

g5211 Axel Wehtje, 1984-06-15-
g5212 Emilie Wehtje, 1986-04-18-
g5213 Sophie Wehtje, 1988-05-03-

g5221 Philip Wehtje, 1983-11-17-
g5222 Andrea Wehtje, 1986-11-02-
g5223 Michaela Wehtje, 1989-06-28-

g5311 Oscar Wehtje, 1982-08-13-
g5312 Caroline Wehtje, 1983-11-19-
g5313 Charlotte Wehtje, 1988-09-24-

g6111 Philip Roth, Stockholm, 1973-11-19-

g6112 Stephan Roth, New York, 1975-08-10-

g6121 Christian Nordström, Stockholm, 1972-11-09-
g6122 Ted Nordström, San Fransisco, 1974-07-22-
g6123 Erik Nordström, Stockholm, 1977-10-20- 

g6131 Filippa Hagman, Stockholm, 1981-11-11-
g6132 Sebastian Hagman, London, 1983-03-29-
g6133 Patrik Hagman, Stockholm, 1987-05-31- 

g6141 Johan Kalderen, Stockholm, 1986-09-07-
g6142 Ebba Kalderen, Stockholm, 1989-04-10-
g6143 Louise Kalderen, Stockholm, 1991-10-10- 

g6211 Malin Wacher, 1976-
g6212 Christian Wacher, 1978-
g6213 Andreas Wacher, 1981-
g6214 Anna-Lena Wacher, 1988-

 
g6142 Ebba Kalderen, Stockholm, 1989-04-10-
g6143 Louise Kalderen, Stockholm, 1991-10-10-

g6221 Charlotte Carleson, 1979-
g6222 Ida Carleson, 1981-

g6231 Christoffer Carleson, 1987-
g6232 Josephine Carleson, 1988-

g6241 Angelica Carleson, 1986-

g7221 Saga Althea Elfverson, 2011-09-08-, Kölby, Ljungbyholm      
g7222 Johan August Elfverson 2013-08-20, Kölby, Ljungbeholm

g7311 Kajsa Jernetz, 1998-08-30-
g7312 Sigge Jernetz 2001-01-05-

g7321 Elliot Thomas Elfverson Beswick 2005-, London

g8121 Christina Marianne Knopf, 1981-
g8122 Stephanie Diana Knopf, 1985-
g8123 David Henry Knopf, 1988-

g8131 Hedda-Emily Carleson, 1989-
g8211 = g8131 Hedda-Emily Carleson, 1989-
8221 Marcus Carleson, 1984-01-19-

6te GENERATIONEN

a4211 1 Oliver Elfverson 20101102-,  Polen

e1111 1 Tuva Sundström Bjärred 2002-
e1111 2 Hedda Sundström Bjärred, 2004-
e1111 3 Vidar Sundström Bjärred, 2012 e1112 1 Linnea Sundström,1999-
e1112 2 Engla Sundström 2002-
e1112 3 Tyra Sundström 2004-

e1221 1 Paula Elmerson Sandberg, 1988-
e1222 1 Vera Elmerkind , Kalmar, 2007-
e1222 2 Vilma Elmerkind , Kalmar,  2008-
e1222 3 Ebba Elmerkind , Kalmar, 2011-

g2311.1 Carl Schierig 2003-, Berlin
g2311.2 Jonathan Schierig 2006-, Berlin
g2311.3 Clara Schierig 2009-, Berlin

g2321 1 Johanna Guldager, Nynäshamn, 1994-
g2321 2 Alva Guldager, Nynäshamn, 2001-
g2321 3 Olof Guldager, Nynäshamn, 2006- g2322 1 Kalle Retsmar 1996-
g2322 2 Love Retsmar 1999- g3111 1 Alma Elfverson, Örebro 2013-06-30–
g3111 2 Otto Elfverson, Örebro 2016-10-10– g3112 1 Sixten Elfverson, Stockholm, 2009-08-12-
g3112 2 Svante Elfverson 2012-07-25- g3212 1 Joline Karin Louise Björck, Svedala, 2010-02-17-
g3212 2 Elionor Petra Linnea Björck, Svedala. 2012-11-16-
g3212 3 Isabella Maria Louise Greco, Svedala, 2017-11-01- g4131 1 Elin Skog 2004-
g4131 2 Malin Skog 2007-
g4131 3 Jenny Skog 2010-

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)