Elfverson antavlor

ANTAVLA 		FREDIK o CAJSA LENA  ELFVERSON. Cajsa Lenas e Gunnel Tossar


2 Johan Fredrik Elfverson född i Ryssby 1817-10-29--1882-05-13, stensättare senare gatuförman, Kalmar.
Dödsorsak: lunginflammation. (En syster Malena 1812-04-27--1886, gift Hollander),
se även antavla Elfveraon. Johan Fredrik gift 1840-10-29 med
3 Cajsa Lena (Karin) Pettersdotter 1817-10- --1906-03-29 från gården S0tora Granås, Getabo i Kristvalla
(en bror Erland gm Karolina Kjellgren, barn Per Mjölare, Kölby)
4 Jonas Elfverson 1782-11-01–1849-01-05, född i Långemåla, warvstimmerman vid Brithelliska varvet
på Skäggenäs, Ryssby.
Jonas flyttade till Kalmar (stads församling) i okt 1823 med hustru och två barn.
Dödsorsak: lunginflammation. Gift med
5 Eva-Lisa Björk, Ålem, 1787-12-22--1849-01-04, sjuklig, dog i kolera
6 Peter Håkansson, 1790-1871 bonde, gården Stora Granås, Getebo, Kristvalla
7 Lena Nilsdotter, 1789-1880 bonddotter, Fjelebo

8 Elfver Svensson 1737-04-16, torpare Stensö, Böta rote, gift 1771-01-20 med pigan
9-1 Magdalena Pärsdotter 1738 – 1787, barn Anna 1773-05-14, Swen 1775-08-06, Nils 1778-01-30,
Cajsa 1780-03-11, Johannes 1781-07-14, Jonas 1782-11-01, Petter 1785-10-0?;
(Enl bouppt 1787-09-22 Magdalena Pärsdoter, barn Annika 14 år, Sven 12 år, Nils 10, Jonas 4, Petter ),
9-2 Kerstin Persdotter, Stensö, Långemåla församling, barn Stina 1791-05-07, Lisa 1795-03-10 och
Magdalena 1798-03-20-
10 okänd
11 okänd
12 okänd
13 okänd
14 Nils Svensson född i Fjelebo1729-09 d 1814-12-28, bonde, kyrkoålderman, (syster Karin)
     g1 Elin Olofsd, Uddabo, överlevande barn  Ingri 1749-03-20 g 1768-11-13 m Anders Persson, Kjölbygärde, 
och Maria 1755-02-23 d 1773-05-01, g 1771/1773.
15 g2 Ingrid Anuldsdotter 1751-03-27--1811-02-02, (8 barn 2 Maria 1776 3 Petter 1778  5 Anders 1781 6 Stina 1784
7 Lena 1789 8 Sven 1792
  När Nils är 80 år och Ingrid 57 säljer de halva gården 1808 till sonen Anders; sedan 1810 andra halvan  till
sonen Sven Nilsson  1792-06-26—1878-04-25. Bouppteckning med slutsumma 50 riksdaler visar fodringar på
sönerna Anders och Sven Nilsson. Nils och Ingrid hade vid försäljningarna försäkrat sig om ”rundeligt underhåll
till dödedag”.
 16 Swen Månsson enl Elfver Svenssons födelsebok. Högsby CL:1 s 15.
17 Elisabeth

28 Sven Olofsson bonde i Fjelebo  f 1675 d 1745
29 g2 1713 m Elin Persdotter omkr 1692--1754-04-09, hetsig feber

30 Anuel Pärsson, nämndeman, Vassmolösa
31 Ingeborg Olofsdotter , Vassmolösa
56 Olof Svensson d 1695, bonde i Fjelebo
57 Maria Håkansdotter f ca 1657, söner Sven o Olof, omg 1698-11-07 med Per Danielsson d 1711-12-
58 troligen Per Persson i Fjelebo, f 1565-1585, död tidigast 1624 betalt till Älvsborgs 2:a lösen 1613.

112 fader d 1696
114 Håkan i Fjelebo belagd 1636
      g1 Inga Gudmundsdotter med söner Per och Gudmund
115 g2 troligen Kristin

228 troligen Per Persson i Fjelebo, f 1565-1585, död tidigast 1624 betalt till Älvsborgs 2:a lösen 1613.

456 Per i Fielebodom. Kronobonde Ägde vid Älvsborgs lösen 1571 10 ? lod silver, 1 lispund koppar, 2 oxar, 4 kor mm.
Han betalar 1 lod silver och i pengar 12 mark och 7 öre.

ANTAVLA                                  Alide Elfverson

(2 Viktor Elfverson, Köhlby, 1852-01-15—1921-07-09) se Elfverson antavla ana G)
3 Alide (Alida) Marie Paulsson g Elfverson 1857-07-31—1941-08-04. Se G

6 Fromholt Andreas Paulsson, Ameralitetsförsamlingen i  Karlskrona, Understyrman, 1828-12-13--1858-12-14. Dödsorsak:maginflammation. Gift 1857-05-29 med
7 Maria Sofia P född Jansson 1828-02-07--1870-03-11. När maken dog var M gravid och födde 1859-01-16 en son. Pojken blev troligen tidigt lungsjuk och dog 1862-03-02 i tuberkulos. Maria flyttade i oktober 1866 med dotter Alide till yngre brodern Johan Julius Jeansson, 1831-04-19--1896-12-01, i Kalmar (slottsförsamlingen). Brodern hade i november 1850 rest med hjulångare från örlogsstaden till Kalmar för att arbeta hos farbrodern Theodor Jeansson, 1808-10-26--1885-03-27, som bott här sedan 1842. Här fanns även Marias bror Bernhard, 1826-02-26--1906-08-19, kamrer. Maria dog tidigt i tuberkulos (lungsot)  

12 Andreas Paulsson, Överkonstapel, Karlskrona, 1792-04-19—1847-01-25
13 Maria Magdalena


14 Gustaf Adoldf Jansson, 1808-03-10--1844-05-09, Karlskrona, åkare från 19-års ålder då fadern avled,  drinkare, förlorade sitt borgarskap, (syskon Theodor Willhelm J, 1808—1885-03-27 gift 1846-03-11 med Hedvig Jaquette Schulzberg 1818-10-11—1848-11-10). Gustaf Adolf Jansson gifte sig 1824-03-06 med
15 Maria Christina Wahlgren, 1797-12-12—1848-11-10, som vuxit upp med en ensasmstående moder och flera syskon, fäderna ej kända. Maria och Gustaf fick fyra barn, Bernhard Edvard, Maria Sofia, Johan Julius och Celina Augusta. Samtliga kom så småningom att bosätta sig i Kalmar.

24 Peter Andreas Paulsson, Qvartersman, Karlskrona
25 Catarina Elisabeth


28 Jan Månsson, Brunamåla, 1752-05-29—1799-02-05. Lämnade vid 24 ålder hembyggden och vandrade de sex milen till Karlskrona för att söka arbete. Blev så småningom åkeriägare med egna hästar och vagnar. Invald som borgare. Ägde och och bodde i den s.k. Tunnbindargården. Jan gifte sig 1792-10-05 med
29 Annica Persdotter, Hoby, 1770—1824-12-12

56 Måns Persson torpare i Brunsmåla, 1729—1799-02-05, gift 1784-11-24 med
57 Brita Börjesdotter 1728-06-06—1798-01-14


 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)