Klason släkttavla

                Peter o Marie-Louise Klason                                                                         SLÄKTTAVLA 

PETER KLASON 1848-04-04---1937-01-01, Professor i kemi Tekniska Högskolan, Stockholm, 1886-05-19
g m MARIE LOUISE HILL 1852-03-25---1929-04-24.

För släkt finns för studier vid  Lunds Universitet

C J Hills stipendiefond nr 1: För studerande i de matematiska vetenskaperna. Företräde för släkt. Storleksordning 2000 kr

C J Hills stipendiefond nr 2: För manlig student i de matematiska vetenskaperna tillhörande teknisk eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning. Företräde för behövande släkting med goda studieresultat oavsett ämne, uppdelat i 2. Storleksordning 3100 vardera, båda får sökas.

BARN                                       
a Torbern 1889-1979, med dr, röntgenläkare Linköping gm Irma Christensen 1894-1993, gymn dir
b Birger 1891-04-22--1967, ingenjör, Helsingborg.
c Petra 18930220-1979 g 1915 m Karl Erik Hedborg 18890512-1988, civ ing, vd Union Allumettière, Bryssel, svensk
   generalkonsul.
d Ingeborg (Bojan) 1896-1985 g (1) Swen Elfverson 1889-1957, egen företagare Kalmar Kol & Trä, äu,
  (2) Torbjörn Wennerberg 1882-1957, Rektor Högalid Folkhögskola i Smedby.

KUSINER
a1 Inga Klason 1924- , fil mag, läroverksadjunkt, Stockholm g m Karl Tiselius 1911-1975, civ ing, lektor.
a2 Carin Klason 1925- , sociom, Lund g m Sune Pettersson 1926-1988, civ ing, direktör äu.
a3 Lilie Klason 19280417 – 20091029 sekreterare, lärare, Stockholm.
a4 Carl Klason 1938-1997, Professor Tekniska Högskolan Göteborg, gm Gunilla Blomstrand 1943  
     barnmorska, Alingsås.

c1 Per-Erik Hedborg 1916-08-20 -- 2009-12-26, civ ek, vd Sv Ångfartygs Assuransförening, RVO, Göteborg, g m (1) 1940
    Kate Appelqvist 1920 - äu, (2) 480702 Sigbrit Bengtsson 1927-01-05.
c2 Anne-Marie Rolin-Hedborg 1918 - 2018, g m 1942 baron Frédéric (Freddy) Rolin 1919-06-02-, konsthandlare,  Belgien, äu 1979.
c3 Lennart Hedborg 1922-06-25–1982, civ ing, vd Unal S.A, Bryssel,, g 1953-10-16 m Sonja Rosvall 1928–, Stockholm
c4 Bror Hedborg 1923-1987-12-09, godsägare Gyltingebo, Ånimskog, g 19490319 Ingrid Almgren 1925-12-21- ,  Åmål.
c5 Johan Hedborg 1930-12-09- ,  arkitekt , Lund g 1955-12-20 Birgitta Nyman 1932-08-29- 2013-10-21, dalcrozelärare.

d1 Peter Elfverson 1920-12-27--2016-11-21, pol mag, ek ch senast Johannishus AB Blekinge, Ålem,  g 520120 med   Margareta Fredrikson 1914-09-26--2006-09-17 med dotter Lena  Ullman  1944-11-25- med barnen Cem, Timur och Kerim Ullman Önener.
d2 Viktor (Viggo) Elfverson 1922-02-03--1997-04-15, byggnadsingenjör, g m Siv Lindgren 1927--2009-06-23, äu, sb Eva Carlsson 1927-2009, kassör.
d3 Stina Elfverson 1923-06-27-- 2011-04-12, sjuksköterska, g m Anders Celsing 1914-1993, jägmästare, Kristianstad,
d4 (2) Klas Wennerberg 1929-01-29– , fil mag, folkhögskollärare, Bräkne-Hoby,
     g m Ulla Ahnfelt 1930-05-25– , tandläkare.–

SYSSLINGAR
a21    Anders Sunesson 1957- , tekn dr, Åkarp, Moteco AB Lund, g m Carin Jarl-Sunesson 1957- , fil dr
          universitetslektor, Lunds Universitet.
a22    Catarina Klason 1959- , socionom, Lunds Kontorshotell, g m Pär Lundberg 1957- , civ ing.

a41    Johan Klason 1972- , Posten, datorsupport, svartbälte i karate, Alingsås.
          gm Verda, kusin a44 Pamela Loussakou, jur kand, Kongo, läser på st.i.
a42    Olof Klason 1973- ,  elektroingenjör, Chalmers, Posten-IT,
          g 1972–m Ann-Sofie . . .
a43   Fredrik Klason 1975- , Dalby, 2002 magisterexamen redovisningsekonomi, controller Malmö stad, Lund    
         gm Lilian Klason, biomedicin analytiker kandexamen

a44   Torbern Klason 1975- , disputerat 2006 LTH, Lund, anställd MAN Diesel som utvecklingsingenjör
         Köpenhamn, pastor Lunds Pingstkyrka, g m Pamela Loussakou 19830127- , (föräldrar Kongo Brazzaville    
         uilaume Lou 9450725–990725/Ester Lembekessa 19530717­–060225, Frankrike, syskon Prudence 721114–                          
         gm Lenworth Atkinson), Dimitri 741029-41003 Kevin 751212–, Cornellie 780628–, Goodyear 820103-  
         Pamela, Milyne 880507–. Grace 911212–.)          
a44    Torbern Klason 1975- , disputerat 2006 LTH, Lund, anställd MAN Diesel som utvecklingsingenjör, Köpenhamn, pastor Lunds Pingstkyrka, gm Pamela Loussakou 19830127- ,  (föräldrar Kongo Brazzaville Guilaume Lou  9450725–990725/Ester Lembekessa 19530717­–060225, Frankrike, syskon Prudence 721114– (g m Lenworth Atkinson), Dimitri 741029-41003 Kevin 751212–, Cornellie 780628–, Goodyear 820103- Pamela, Milyne 880507–, Grace 911212–.)     torbern75@tahoo.se


a45    Peter Klason: 19771005–, DTS (1997) & PCYM (1998) vid University of the Nations (UoN), fil. mag.   
         vid Göteborgs Universitet (GU) 2003, doktorsavhandling Zinc Oxide Bulk and Nanorods, A study of  
         optical and mechanical properties” lades fram den 080603, Herrljunga. Bitr sektionschef, Ledamot i Kings
         Kids  (www.kingskids.se);  g m Martha  Klason f  Andersen 19751012–, mäting. Bibellärare på   
         Restnäs en del av UoN  (föräldrar  Erik Andersen/Birgitta Varelius, syskon Karin, David, Ingrid, Åsa & Lise) 
a46    Lars-Gunnar Klason 1980-, 07 nästan klar civ.ing. inom Maskinteknik.  Doktorand ’anlagd brand’ SP Borås
         sb Ana Pada från Rio
a47   Tomas Klason, 1989- , Göteborgs Universitet, statsvetenskap

c11    Marie Louise Hedborg 19410510 , förskollärare g (1) 19600827 m Ulf Bjerking, äu 1969. (2) 1983 Karl Ronald
          Sundvall. 1950- äu
c12    Peter Hedborg 19430428- , advokat Wistrands Advokatbyrå g m (1) 19660411 Ann Britt Dahlgren  1943– , äu        
         (2) g 19870411 Torunn Bakke-Mathiesen 19540403- .
c13    (2)Maria Hedborg 19490413 , skådespelerska, Göteborg g m Wiggo Pihl 19480727.
c14    (2)Thomas Hedborg 19510703-, sjökapten, Stena Line, g 19810129 m Anna Karin Ekeblad, 1954- , sjökapten, 
          Sjöfartsverket, Göteborg.

c21    Eric Rolin 19430424- , resturangägare Bryssel, g m (1) Ann Rongé 1947–, äu 1993 (2) 860324 E M Diels 1945– ,
c22    Diane Rolin 1945-2004, Bryssel
         g  m (1) Philippe Rothier äu 1981, g (2) Pierre Buch 19491012- .
c23    Martine Rolin 19510312- ,
          g m Michel Meignan.
c24    Isabelle Rolin 1954- ,
          g m (1) Michel Gourzée de Harven, äu 1987, (2) Phillippe Degand 1948- .

c31    Christian Hedborg 19541101- , civ ek, Next Strategies, Lidingö,
         g m  19831217  Harriet Nordblad 19560522-
c32    Jan-Erik Hedborg 19551110- , civ ing, Nokia, Stockholm, 
          19840630 gm Catharina Åsén 19561111- .
c33    Urban Hedborg 19590613- , anst UH-Marketing, Stockholm,
         19870320 gm Jane Olofsson 19530812- .
c34    Petra Hedborg 19641110- , sjukgymnast, Åkersberga.

c41    Annica Hedborg 19500404- , textilkonstnär,
         19770514 gm Hans Högberg 1950-12090509 , ing anst Amal AB,  Åmål.
c42    Anders Hedborg 19520413- , ing, Stora Teknik, Säffle,
          19791110  gm Eva Ingholm  19551004- .
c43    Stephan Hedborg 195701231110- , ingenjör datakonsult,
          1987 gm Maria Olsson 1958- .
c44    Johan Hedborg 19640101- , ing, Nordiska Kardan Åmål,
          1) 1988 gm Anna Froriep, äu 1992, (2) 19980710 gm  Cecilia Sandin 197302205- .

c51    Fredrik Hedborg 1957-1990, filmtekniker Nacka .
c52    Clas Hedborg 19600307- , civ ek, Mölndal
c53    Clara Hedborg 19641111- , konstnär, Stockholm,  www.clarahedborg.se

d11    Marie Elfverson 1952-11-09- , banktjänsteman Nordea Örebro , Ramshyttan
          g m Hans Gidebäck 1947-01-02–-2007-05-12 , avdelningsdirektör Statistiska Centralbyrån,  
          sb Roland Stanbridge, 1945-06-21-, född Sydafrika, universitetslärare Örebro

d12    Göran Elfverson 1955-01-22- , fil kand, senior  scientist Phadia AB, Uppsala
          gm Ingrid Holmquist 1957- , fil kand, senior scientist Phadia AB.
d21    Åse Elfverson 1951-01-30- , distriktarbetsterapeut Ängelholm, g m Rune Eneberg äu.
d22    Jonas Elfverson 1959-03-29- , konstnär KRO, Malmö, 2009
          gm Anna-Karin Elfverson, f Wibom 1968-01-07- , Kulturvetar- och Folkskolärarexamen, Fastighetsägareföreningen,
          informationsassistent. Malmö

d31    Dag Celsing 1960-02-08- , civ ing, programchef, konserthus, Västerås,
         g 050617 m Cristina Flint Celsing1962– fil mag biologi

d41    Anna Wennerberg, 195601105- , flygsäkerhetsforskning  Eurocontrol, Paris,
         gm Bert Asklund äu 1945- eget företag.
d42    Karin Wennerberg, 19590412- , fil kand, LRF ansvarig för konst och kultur. Stockholm.

d43     Olof Wennerberg, 1967- , offshorearbete, säkerhetschef, Norge. Höganäs: 2015 su Ingrid Brekke-Myklebust


GENERATION 4
a211  Magnus Sunesson 1993-
a212  Sofia Sunnesson 1996-
a213  Johan Sunnsson 1999-

a221  Stina Lundberg 1989- .
a222  Malin Lundberg 1992- .

a411  Carl Johan Klason 2011-12-25

a421  Frida Klason . . .
a422  Isak Klason
a423  Miranda Klason

a431  David Klason 2001-
a432  William Klason 2010 -

a433 Joel Klason 20120917-

 
a441 Daniella Ruth Klason 20081028-

a442 Nathan Guillaume Klason 2011-09-11-

c111 Mathias (Matti) Bjerking 196012221- , egen företagare, databransch,
        gm Karin Pålholm 19600107-.
c112 Susanne Bjerking 1965- ,
        gm Marjan Bestjak 1963- , fritidspedagoger, Västerås.
c113  2)Henning Sundvall 19780712, studerande universitetet Uppsala.

c121  Johan Hedborg 19680522- , diplomerad från Ecole des Beaux Arts, Paris, konstnär, egenföretagare,    
         reklambranschen, g m Irena Glyanenko
c122  Niklas Hedborg 1972 - , civilekonom, Akzo Nobel. 7002-08-01-
         gm Jessica H, född Hammarberg
c123  (2) Christian Hedborg 19840409, stud

c131  Andreas Pihl 19790728 , student 1998.
c132  Lovisa Pihl 19821209 , stud.

c141  Ylva Hedborg 19880819- , stud.
c142  Erik Hedborg 19900622- , stud.

c211  Cerise Rolin 19770315- .
c212  Karl Erik Rolin 19791218- .

c221  Sophie Rothier 19640831-,
         sb Thierry Belenger.
c222  Sylvie Rothier 19661011- ,
          gm Francois Mayor.

c231  Julie Meignan  19760708- .
c232  Charlotte Meignan 19800520- .

c241  Nathalie Gourzée de Harven 19780419- .
c242  Antoine Gourzée de Harven 19840425- .

c311  Fredrik Hedborg 19851014-. Stockholm
c312  Peter Hedborg 19871030-.

c321  Camilla Hedborg 19870108- .
c322  Christopher Hedborg 19890728- .

c331  Linus Oliver Hedborg 19830303- .
c332   Mikaela Hedborg 19870816- .

c411  Johanna Hedborg 19780509- .
c412  Fredrik Högberg 19810924- .

c421  Emma Hedborg 19900402- .
c422  Elin Hedborg 19880326- .
c423  Frida Hedborg 19910415- .

c431  Karin Hedborg 19871110- .
c432  Martin Hedborg 19891224- .       
c441  g (2) Jakob Hedborg 19990513-

c531 Alexandra Hedborg 20060912

d111  Erik Elfverson 1977-09-26- , civ ing. flödeschef, Örebro sdn 2011 sep Garphyttan AB
         gm 15-06-13 Christina (Kicki) Elfverson f Olsson 1980-08-01, sjukgymnast 
d112  Sven Elfverson 1979-07-26- , gymnasielärareexamen, biologi, idrott o hälsa.  Huddinge 
         sb  Anna Sjödahl, jur kand, Förvaltningsrätten, Stockholm

d121  Daniel Elfverson 1986-03-18- .doktorand i beräkningsvetenskap, Uppsala Universitet
d122  Hanna Elfverson 1986-03-18- . Chalmers kemiteknik, högskoleingenjör
d123  Johannes Elfverson 1988-01-03- . anställd Arlanda, Uppsala

d211 Olof Elfverson, 1973-02-05–,
d212 Louise Björk f Elfverson Eneberg, Malmö, 1977-12-23- ,  Vellinge, transportsamordnare Kommunteknik Malmö
         gm 11-11- Johan Björk 1974-10-31-,
d221  Elias Elfverson 1995-07-11­–.
d222  Isak Elfverson 1998-11-30- .

d311  Irmelin Alexandra Luzula Celsing 2003- ,
d312  Hedda Christina Melica Celsing 2005– ,

d411  Viktor Asklund 1986- , KTH, Stockholm, Japan datavetenskap
d412  Mari Asklund 19870717-  arbete England

d431 Ruben Wennerberg 20130705 (Farfarsfar prosten Gunnar Wennerberg född 1782, farfar född 1823, Torbjörn 1882, Klas 1929, Olof 1967, Ruben 2013)

GENERATION  5
c1111  Felix Bjerking 19870624, stud.
c1112  Clara Bjerking 19890830, stud.

c1121  André Bestjak 19900705- , stud.
c1122  Linnéa Bestjak 19920320- .

c1221 Ophelia Hedborg 2003-01-04
c1223 Teodor Hedborg 2004-04-38
c1223 Phlippa Hedborg 2007-09-27
c1224 Thelma Hedborg 2007-05-09-

c2211  Louise Routier 1994- .
c2212  Flore Routhier 1995- .

c2221 Micolas Mayor 1998-

d1111 Alma Elfverson­ 2013-06-30- .  Örebro

d1121 Sixten Elfverson 2009-08-12
d1122 Svante Elfverson 2012-07-25

d2121 Joline Karin Louise Björck 2010-02-17- , Velinge
d2122 Elionor Petra Linnea Björk 2012-11-16- , Vellinge                                

 

               

                                                             

 

 

 

 

                 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)